Zavod RS za transfuzijsko medicino

nadrejena stran Izobraževanje
 Dodiplomsko
    SŠZ
    SŠFKZ
    Medicinska fakulteta
    Fakulteta za farmacijo
    Visoka šola za zdravstvo
 Podiplomsko
 Promocija
 Aktualno

Dodiplomsko izobraževanje

poteka v sodelovanju izobraževalnimi ustanovami, ki usposabljajo strokovnjake za področje zdravstvene dejavnosti, na srednjem, visokostrokovnem in univerzitetnem nivoju izobraževanja.

Vsebine o transfuzijski medicini so vključene v izobraževalne programe za pridobitev diplome oz. stopenj strokovne izobrazbe. Obseg in globina znanj ter praktičnih spretnosti s področja transfuzijske medicine izhaja iz predpisanih programov posamezne izobraževalne ustanove, ga smiselno dopolnjuje pri tem pa upošteva potrebe in zahteve posameznih poklicnih skupin.

SREDNJE ŠOLE:

Dijaki se seznanijo:

  • z načeli krvodajalstva in organiziranostjo transfuzijske službe v Sloveniji,
  • s postopki odvzema in predelave krvi,
  • s postopki testiranja krvi pred transfuzijo,
  • z nalezljivimi boleznimi, ki se prenašajo s transfuzijo krvi.
SREDNJA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO

FAKULTETE IN VISOKE STROKOVNE ŠOLE:

Študenti spoznajo:

  • osnove transfuziologije s poudarkom na metodah dela,
  • pridobijo vpogled v postopke odvzema krvi in metode priprave krvnih komponent in izdelkov iz krvi,
  • spoznajo načine in metode shranjevanja krvi in krvnih pripravkov ter kontrole, nujne za spremljanje kakovosti priprave in hranjenja,
  • spoznajo vrste testov in metode testiranja krvodajalcev in bolnikov, ki se izvajajo v okviru transfuziologije,
  • spoznajo osnove procesne kontrole priprave v smislu dobre proizvodnje prakse,
  • spoznajo glavne zančilnosti krvnih pripravkov, njihovo učinkovitost in sopojave ob transfuziji krvi.

MEDICINSKA FAKULTETA

FAKULTETA ZA FARMACIJO

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03