Zavod RS za transfuzijsko medicino

 Prva stran
 Predstavitev
 Krvodajalstvo
 Publikacije
 Izobraževanje
    Dodiplomsko
    Podiplomsko
    Promocija
    Aktualno
 Razstave
 Pišite nam
 Dogodki
 Slovenija donor

Izobraževanje

Izobraževalna dejavnost Zavoda RS za transfuzijsko medicino poteka v tesni povezavi z razvojno, raziskovalno in evalvacijsko dejavnostjo Zavoda. Izobraževalni programi so namenjeni zaposlenim na področju transfuzijske medicine in drugim zdravstvenim delavcem, ki pri svojem delu potrebujejo znanja in praktične spretnosti s področja transfuzijske medicine.

Izobraževalna dejavnost je raznolika in obsega:

  • DODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE
  • PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE
  • PROMOCIJO TRANSFUZIJSKE DEJAVNOSTI

Izobraževalna ponudba obsega preko 25 različnih programov, v trajanju od 2 uri do 160 ur organiziranega izobraževanja o transfuzijski medicini. V šolskem letu 2000/2001 je bilo izvedeno 1942 ur predavanj in 246 ur vaj za 1642 udeležencev.

Predavatelji so zdravniki – specialisti trasfuzijske medicine, farmacevti – specialisti za oblikovanje zdravil ali klinično farmacijo, univ. dipl. biologi, mikrobiologi, kemiki in elektrotehniki, ki delujejo na področju transfuzijske medicine.

Pri praktičnem uposabljanju udeležencev sodelujejo višje in diplomirane medicinske sestre ter medicinski laboratorijski inž. oz. inž. laboratorijske biomedicine, zaposleni na Zavodu.

Zavod RS za transfuzijsko medicino sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in strokovnimi združenji. Vsebine o transfuzijski medicini so vključene v izobraževalne programe za pridobitev diplome oz. stopnje strokovne izobrazbe.

Kontaktna oseba:
Cvetka Gregorc, vodja referata za izobraževanje
Tel. 01/ 5438 197
Fax 01 / 2302-224
cvetka.gregorc@mf.uni-lj.si

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03