Zavod RS za transfuzijsko medicino

nadrejena stran Izobraževanje
 Dodiplomsko
 Podiplomsko
    Pripravništvo
    Specializacije
    Tečaji
    Interno izobraževanje
 Promocija
 Aktualno

Podiplomsko izobraževanje

je namenjeno poglabljanju znanj in razvijanju praktičnih spretnosti ter doslednemu seznanjanju z novostmi na področju transfuzijske medicine.

Udeleženci dograjujejo svoje znanje in praktične spretnosti na področju transfuzijske medicine, izmenjujejo izkušnje, se seznanjajo z novostmi, ali pa zaradi potreb svojega primarnega poklica in osebnega razvoja šele pridobivajo temeljno znanje in spretnosti za delo v transfuzijski dejavnosti.

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03