Zavod RS za transfuzijsko medicino

nadrejena stran Izobraževanje
 Dodiplomsko
 Podiplomsko
 Promocija
    Program
    Razpored
    Prijava ogleda
    Prijavnica
 Aktualno

Promocija transfuzijske dejavnosti

 1. Namenjena je podpori in dopolnitvi vzgojno izobraževalnih vsebin o varovanju zdravja v osnovnih in srednjih šolah ter oblikovanju občutka za humanost, prostovoljnost in darovanje. Izvaja se v obliki predavanj in organiziranih ogledov za:
  • 3. razred osnovne šole,
  • 7. razred osnovne šole,
  • poklicne in srednje šole.
 2. Vključuje ozaveščanje, usposabljanje in izobraževanje organizatorjev Rečega križa, krvodajalcev in dajalcev kostnega mozga. Izvaja se v obliki predavanj, delovnih sestankov in delavnic.
  • predavanja za organizatorje - Rdeči križ,
  • predavanja za krvodajalce,
  • predavanja za dajalce kostnega mozga.
 3. Vključuje tudi predstavitev dejavnosti in organiziranosti Zavoda strokovnim sodelavcem. Izvaja se v okviru strokovnih obiskov Zavoda. Organizirani strokovni ogledi in obiski ZTM.

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03