Zavod RS za transfuzijsko medicino

nadrejena stran Krvodajalstvo
 Osnovni podatki
 O krvi
 Dajanje krvi
 Predelava krvi
 Prenosljive bolezni
 Obiščite nas
 Izjave
 Statistika
    Statistični prerezi
    Slovenija od 1991-2001
 Vprašanja
 Slovarček
 Raziskave

Statistika - zbiranje podatkov

Zavod RS za transfuzijsko medicino mora po Zakonu o preskrbi s krvjo zbirati podatke in pripravljati poročila o zbiranju in porabi krvi v Sloveniji. Informacijsko osnovo za delo transfuzijske službe tvori programski paket DATEC.

Podatkovna osnova za avtomatiziran izračun statistike o odvzemih in predelavi krvi so procesni podatki iz paketa DATEC. Kronologija informatiziranja dela v transfuziologiji je podana v spodnji tabeli (Tabela 1). Izračun na podlagi DATEC-ovih podatkov ni možen za čas pred uvedbo paketa na konkretni transfuziji. Pred uvedbo in v letu uvedbe paketa se je statistika izračunavala ročno. Pazljiv bralec bo zlahka našel manjša statistična odstopanja pri ročno in avtomatizirano izračunanih statistikah. Razloga za odstopanja sta dva:

  • DATEC se ni uvajal s prvim januarjem v tekočem letu.
  • V začetnih letih niso bile podane točne definicije posameznih pojmov, tako da je kategorizacija dogodkov slonela na osebju po transfuzijah. Posledično je to vodilo k nekoliko različnim razumevanjem pojmov in s tem tudi različnim statističnim rezultatom.

Tabela 1: Kronologija uvajanja programskega paketa DATEC

datum
uvedbe
ustanova
14.02.1990Zavod RS za transfuzijsko medicino
23.01.1991Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice na Ptuju
19.07.1991Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice v Mariboru
07.06.1993Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu
14.01.1994Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice v Murski Soboti
18.04.1994Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice v Celju
22.01.1996Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice v Izoli
13.05.1996Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice v Novem Mestu
5.06.1997Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice v Trbovljah
25.01.2002Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice v Novi Gorici

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03