Zavod RS za transfuzijsko medicino

nadrejena stran Krvodajalstvo
 Osnovni podatki
 O krvi
 Dajanje krvi
 Predelava krvi
 Prenosljive bolezni
 Obiščite nas
 Izjave
 Statistika
 Vprašanja
 Slovarček
 Raziskave

Opredelitev pojmov

Opredelitev pojmov
 • avtotransfuzija je odvzem in uporaba odvzete krvi za zdravljenje samega krvodajalca;
 • citofereza je postopek odvzema določenih celic iz krvi;
 • dobra klinična praksa je s področja transfuzijske medicine optimalna poraba krvi in krvnih pripravkov v klinični praksi;
 • enota krvi je odmerek krvi, ki se ob posameznem odvzemu odvzame krvodajalcu;
 • frakcioniranje krvne plazme je postopek izločanja posameznih beljakovinskih sestavin plazme, ki se uporabljajo kot zdravila iz krvi;
 • hemovigilanca zajema postopke nadzora, ki potekajo od odvzema krvi ali njenih sestavin, predelave krvi in njenega dajanja bolnikom. Cilj hemovigilance je kar najbolj varna kri, racionalna in učinkovita uporaba krvi ter pripravkov in zbiranje podatkov o nepričakovanih ali neželjenih učinkov, ki se pojavijo ob njihovi uporabi oziroma preprečevanju neželjenih učinkov;
 • imunizacija krvodajalcev je postopek, s katerim se povzroči dvig določenih protiteles v krvi dajalca plazme;
 • komponenta je zdravilna sestavina krvi (rdeča krvna telesca, bela krvna telesca, krvne ploščice, plazma), pripravljena s fizikalnimi metodami v transfuzijskih ustanovah (centrifugiranje, filtriranje, zamrzovanje itp.);
 • kri je tekoče živo tkivo, odvzeto posameznemu krvodajalcu;
 • krvni pripravek je zdravilna sestavina krvi, ki zajema vse krvne komponente in zdravila iz krvi;
 • krvodajalec je zdrava oseba, s primerno zdravstveno preteklostjo, ki se presoja po strokovno medicinskih kriterijih, ki za namene zdravljenja prostovoljno da kri ali plazmo;
 • krvodajalstvo je človekoljubna dejavnost, ki se izvaja v skladu z načeli prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti ter zajema vse aktivnosti motiviranja, obveščanja, organiziranja, izobraževanja, pridobivanja in klicanja krvodajalcev za namene nacionalne oskrbe s krvjo;
 • plazmafereza je postopek odvzema krvne plazme krvodajalcu;
 • polna kri je odvzeta kri, pripravljena za transfuzijo ali nadaljno predelavo;
 • preventiva na področju transfuzijske medicine zajema izobraževanje, anketiranje, zdravniške preglede in laboratorijsko testiranje krvodajalcev ter druge ukrepe za zagotavljanje varne transfuzije;
 • register krvodajalcev je zbirka osebnih in zdravstvenih podatkov, pomembnih za varno oskrbo s krvjo;
 • samozadostnost je načelo preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi na način, da se na določenem področju regije ali države z lastnimi viri zadosti vsem potrebam po krvi, krvnih pripravkih in zdravilih iz krvi;
 • transfuzija je prenos dajalčeve krvi ali pripravkov prejemniku;
 • transfuzijska medicina je stroka, ki se ukvarja z vsemi področji, ki zadevajo krvodajalstvo, zbiranje, testiranje in predelavo krvi, transfuzijo krvi in krvnih pripravkov, kot tudi z zdravljenjem s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi;
 • zdravilo iz krvi je vsako zdravilo, izdelano iz človeške krvi ali plazme;

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03