Slovenija donor

 First Page
 Introduction
 Blood donation
 Publications
 Education
 Exhibitions
 Contact us
 Events
 Slovenija donor
    Uvod
    Osnovne informacije
    Vprašanja in odgovori
    Prijava
    Razpored vpisa v register
    16. november
 

SLOVENIJA - DONOR
SLOVENSKI REGISTER DAROVALCEV
KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Slovenia Bone Marrow Donor Registry

 

CENTER ZA TIPIZACIJO TKIV
Tissue Typing Center
Tel:+ 386/1/54-38-106 ali + 386/1/54-38-227
Fax.:+ 386/1/54-38-147
E-mail:
mihael.tonejc@ztm.si
matjaz.jeras@ztm.si
cvetka.flajs@ztm.si

ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
Blood Transfusion Centre Of Slovenia
Tel: + 386/1/54-38-100
Fax.:+ 386/1/23-02-224
SI - 1000 Ljubljana, Šlajmerjeva 6

©  Center za tipizacijo tkiv
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03