Slovenija donor

nadrejena stran Slovenija donor
 Uvod
 Osnovne informacije
 Vprašanja in odgovori
 Prijava
 Razpored vpisa v register
 16. november

Prijava za predavanja

Register nesorodnih darovalcev kostnega mozga SLOVENIJA – DONOR redno organizira informativne sestanke o darovanju kostnega mozga. Predavanje traja približno eno do dve uri. Predavanja potekajo v knjižnici Zavoda RS za transfuzijsko medicino – ZTM, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana. Po predavanju se lahko takoj odločite za priglasitev v register nesorodnih darovalcev kostnega mozga SLOVENIJA – DONOR.

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov:
Telefon:
Naslov elektronske pošte:
Datum prijave:

Prijava v pdf obliki;

©  Center za tipizacijo tkiv
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03