Slovenija donor

nadrejena stran Slovenija donor
 Uvod
 Osnovne informacije
 Vprašanja in odgovori
 Prijava
 Razpored vpisa v register
 16. november

Razpored seznanitev in odvzemov vzorcev krvi za vpis v register darovalcev kostnega mozga

Četrtek, 23.3.2006 ob 17. uri
LJUBLJANA
Medicinska fakulteta
Korytkova 2, velika predavalnica

©  Center za tipizacijo tkiv
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03