Slovenija donor

nadrejena stran Slovenija donor
 Uvod
 Osnovne informacije
 Vprašanja in odgovori
 Prijava
 Razpored vpisa v register
 16. november
    Presajanje KM

16. november - dan 10-milijontega nesorodnega darovalca kostnega mozga


Warning: Failed opening 'http://www-old.ztm.si/en/slovenija_donor/sporocilo.html?Lang=en' for inclusion (include_path='/home/web/web/php:/home/web/web/html:/home/web/web/php/si:/home/web/web/php/en:/home/web/web/php:/home/web/web/data') in http://www-old.ztm.si/php/osnovna_donor.tmpl?Lang=en on line 27

©  Center za tipizacijo tkiv
Zadnja sprememba:
Warning: stat failed for /home/web/web/html/en/slovenija_donor/sporocilo.html (errno=2 - No such file or directory) in http://www-old.ztm.si/php/osnovna_donor.tmpl?Lang=en on line 35
1 01 1970 01:00:00