Slovenija donor

nadrejena stran Slovenija donor
 Uvod
 Osnovne informacije
 Vprašanja in odgovori
 Prijava
 Razpored vpisa v register
 16. november
    Presajanje KM

16. november - dan 10-milijontega nesorodnega darovalca kostnega mozga

Globalno sporočilo za javnost ob 10-milijontem nesorodnem darovalcu kostnega mozga (krvotvornih matičnih celic) v svetovnem registru BMDW

ISKANJE ZA ENEGA MED DESETIMI MILIJONI
16. november 2005: deset milijonov nesorodnih darovalcev kostnega mozga
(krvotvornih matičnih celic) – deset milijonov možnosti za življenje

50.000 bolnikov je do sedaj že dobilo takšno možnost

Ali si lahko predstavljate kaj pomeni iskati eno samo osebo, ki vam lahko reši življenje?
Vsako leto pri tisočih ljudeh ugotovijo življenje ogrožajoča bolezenska stanja kot so levkemije in druge vrste krvnih bolezni. Čeprav jih v določenih primerih lahko ozdravijo z zdravili, je popoln uspeh takšnega terapevtskega pristopa velikokrat negotov. Zato je presaditev zdravih krvotvornih matičnih celic (KMC) pogosto zadnja možnost za rešitev življenj takšnih bolnikov.

Za približno tretjino vseh bolnikov najdemo tkivno skladne darovalce znotraj njihovih družin, preostali dve tretjini pa sta odvisni od nesorodnih donorjev. Za slednje lahko možne nesorodne darovalce iščemo v svetovnem registru oziroma v obsežni podatkovni zbirki Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). V njej so shranjeni anonimni podatki o tkivnih značilnostih vseh nesorodnih darovalcev KMC širom sveta. Znotraj teh »rumenih donorskih strani« smo med že obstoječe darovalce KMC in številne shranjene enote popkovnične krvi, ki prav tako predstavljajo pomemben vir KMC, v novembru vključili 10 milijontega. Tako imajo sedaj številni bolniki širom sveta na razpolago kar 10 milijonov možnosti za novo, podarjeno življenje.

Pacienti torej nujno potrebujejo izjemne ljudi, ki so pripravljeni darovati kostni mozeg, KMC ali popkovnično kri. Ker tkivne antigene HLA vsak posameznik podeduje od svojih staršev, obstaja največja verjetnost, da bomo za nekega bolnika našli tkivno skladnega nesorodnega darovalca med pripadniki etnične skupine, ki ji pripada. Zato bi bilo prav, da bi bila vsaka od etničnih skupin znotraj velike svetovne družine darovalcev ustrezno zastopana. Žal trenutno, zaradi številnih razlogov, temu še ni tako. V našem nacionalnem registru Slovenija-Donor smo zelo ponosni, ker lahko trenutno v BMDW prispevamo podatke o tkivnih antigenih HLA 2487 darovalcev. Iskreno se zahvaljujemo vsem tistim, ki ste se in se morebiti še boste odločili za to izjemno plemenito dejanje in zavezo ter postali člani našega registra. Takšnih vas je bilo do sedaj samo v letošnjem letu kar 1590. Trenutno je v naš register vključenih 4087 darovalcev, skoraj tisočim med njimi pa prav zdaj, s pomočjo zahtevnih preiskav, določamo tkivne antigene HLA, nekaj v akreditiranem laboratoriju Centra za tipizacijo tkiv, Zavoda RS za transfuzijsko medicino, nekaj pa v akreditiranem laboratoriju v tujini, s katerim tesno sodelujemo. V letošnjem letu sta bila dva člana našega registra izbrana kot ustrezna darovalca za dva bolnika iz tujine, skupaj od ustanovitve registra Slovenija-Donor konec leta 1991, so bili takšni že 4. Do sedaj še noben član našega registra ni bil izbran za darovanje KMC domačim bolnikom, zato pa smo v letošnjem letu uspeli v različnih tujih registrih najti ustrezne darovalce za 5 slovenskih pacientov.

Več kot očitno je, daje mednarodna izmenjava KMC in enot popkovnične krvi nujno potrebna. To dokazuje podatek, da več kot 35 % darovanih KMC potuje preko državnih meja. Pri tem igra izjemno pomembno vlogo Svetovno združenje darovalcev kostnega mozga (World Marrow Donor Association - WMDA), ki je bilo ustanovljeno zato, da izdela in nadzira priporočila za zbiranje in transport KMC ter zagotavlja standarde kakovosti na področju skrbi za zdravje bolnikov in darovalcev. Danes na tej osnovi kar 42 držav z več kot 56 registri in 19 bankami popkovnične krvi, uspešno deluje usklajeno in za skupno dobro, znotraj BMDW.

V imenu tisočih bolnikov ki so bili do sedaj deležni možnosti za novo življenje se na današnji pomembni dan tako BMDW kot WMDA zahvaljujeta vsem darovalcem širom sveta za njihovo občudovanja vredno odločitev, da rešujejo življenja neznanim ljudem.

©  Center za tipizacijo tkiv
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03