Slovenija donor

nadrejena stran Slovenija donor
 Uvod
 Osnovne informacije
 Vprašanja in odgovori
 Prijava
 Razpored vpisa v register
 16. november

Uvod

Visoka stopnja človekoljubnosti je botrovala nastanku in razvoju številnih nacionalnih registrov prostovoljnih, nesorodnih darovalcev kostnega mozga oziroma krvotvornih matičnih celic (KMC). Slovenski register Slovenija-Donor smo na pobudo prof.dr. Mateje Bohinjec ustanovili konec leta 1991 v okviru Centra za tipizacijo tkiv, ki je del Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Leta 1992 je postal polnopravni član svetovnega registra BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide), v katerem so zbrani podatki o tkivnih oziroma transplantacijskih antigenih HLA (Human Leukocyte Antigens) nesorodnih darovalcev ter enot popkovnične krvi sodelujočih nacionalnih registrov in celičnih bank. Svetovni, nadnacionalni register BMDW je bil ustanovljen v letih 1988-1989 na Nizozemskem. Vanj je danes vključenih 51 registrov iz 37 ter 32 bank popkovnične krvi iz 21 držav. Po zadnjih podatkih šteje skupaj več kot 8 milijonov prostovoljnih darovalcev in enot popkovnične krvi. Slovenija preko registra Slovenija-Donor k temu številu trenutno prispeva 371 članov.

Zaradi izjemne raznolikosti oziroma številnih različic podedovanih antigenov HLA ter njihovih kombinacij je verjetnost za to, da bomo med nesorodnimi osebami našli takšno, ki bo primerna kot darovalec KMC za določenega bolnika, razmeroma majhna. Prav zato je pomembna čimvečja množičnost prostovoljnih darovalcev ter ustrezna zastopanost različnih svetovnih populacij v posameznih registrih. Zaenkrat je leta 1995 član našega registra kot prvi in do sedaj tudi edini daroval svoje krvotvorne matične celice za bolnika iz ZDA.

Do nedavna smo bolnikom v Sloveniji presajali izključno krvotvorne matične celice najožjih tkivno skladnih sorodnih oseb, v glavnem njihovih bratov in sester. S tem načinom zdravljenja rakavih krvnih bolezni in hudih prirojenih imunskih pomanjkljivosti smo pri nas začeli leta 1989. Ker pa lahko tovrstne optimalne darovalce v okviru ožje ali izjemoma širše družine najdemo le za približno 25 - 30% bolnikov, ostaja za preostale, ki potrebujejo takšno zdravljenje, edina možnost iskanje nesorodnih tkivno skladnih oseb v različnih nacionalnih registrih. Koncem leta 2001 so bili v naši državi izpolnjeni vsi pogoji za celovito izvajanje programa iskanja in presajanja KMC nesorodnih darovalcev. Tako smo končno 3. septembra 2002 dočakali prvo tovrstno presaditev tudi pri nas. Izbrani darovalec je bil član nemškega registra.

Vabimo vas, da se tudi vi pridružite številnim anonimnim osebam, ki so se s svojo človekoljubno in plemenito odločitvijo zavezali, da bodo skušali reševati življenja bolnikov s hudimi krvnimi boleznimi širom po svetu.

Povezave

http://www.bmdw.org

©  Center za tipizacijo tkiv
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03