Zavod RS za transfuzijsko medicino

nadrejena stran Predstavitev
 Zgodovina
 Poslanstvo
 Dejavnosti
 Organizacija
    ZTM
    Oddelki
 Predstavitvene strani

Organizacija transfuzijske službe

V Sloveniji obstaja mreža transfuzijskih ustanov, ki jo sestavljajo Zavod RS za transfuzijsko medicino in deset transfuzijskih oddelkov pri vseh večjih slovenskih bolnišnicah. Transfuzijske službe so zadolžene za zbiranje in predelavo krvi ter za zagotavljanje varne transfuzije krvi.

Zavod RS za transfuzijsko medicino zbira kri po vsej Sloveniji, z njo oskrbuje Klinični center v Ljubljani in bližnje bolnišnice, transfuzijski oddelki pa zbirajo in predelujejo kri za potrebe svojih bolnišnic. Zavod zbere približno polovico vse krvi v Sloveniji, ostala polovica pa je porazdeljena med oddelke. Zavod in oddelki so med seboj povezani in si po potrebi pomagajo z izmenjavo krvi.

Glavni organizator krvodajalstva v Sloveniji je Rdeči križ Slovenije, ki to nalogo opravlja s svojo mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji. Rdeči križ je zadolžen za neposredno organiziranje krvodajalskih akcij, obvešča krvodajalce o akcijah, izvaja informativno-motivacijske vlogo na področju krvodajalstva.

Delo transfuzijske službe in Rdečega križa je na področju krvodajalstva tesno povezano. Skupaj pripravita plan rednih krvodajalskih akcij za celo leto in za vso Slovenijo glede na predvidene potrebe zdravstva po krvi.

Kri v Sloveniji zbiramo na rednih, dodatnih in izrednih krvodajalskih akcijah.

Redne krvodajalske akcije so tiste akcije, ki so vnaprej planirane za celo leto in za vso Slovenijo glede na predvidene potrebe zdravstva po krvi. V Sloveniji so redne krvodajalske akcije ob delovnih dnevih v dopoldanskem času. Če pride do krajših obdobij pomanjkanja krvi, zaradi slabše udeležbe krvodajalcev na rednih akcijah ali zaradi večje porabe krvi, se organizirajo dodatne krvodajalske akcije za izravnavo zalog krvi. Zadnji ukrep v primerih akutnega pomanjkanja krvi so izredne krvodajalske akcije.

Glede na mesto odvzema ločimo odvzeme krvi na transfuzijskih ustanovah in na terenu s posebno terensko ekipo.

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03