Zavod RS za transfuzijsko medicino

nadrejena stran Predstavitev
 Zgodovina
 Poslanstvo
 Dejavnosti
 Organizacija
 Predstavitvene strani

Poslanstvo zavoda

Zavod v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje oddelke za transfuzijo krvi pri bolnišnicah v nacionalno transfuzijsko mrežo. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, drugimi humanitarnimi organizacijami in društvi animira in organizira krvodajalce.

Kot nacionalni referenčni center za transfuzijsko medicino izvaja nadzor nad kakovostjo postopkov in pripravkov s področja svoje dejavnosti in se povezuje z ustreznimi mednarodnimi in tujimi institucijami.

Zakon o preskrbi s krvjo

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03