Zavod RS za transfuzijsko medicino

 Prva stran
 Predstavitev
    Zgodovina
    Poslanstvo
    Dejavnosti
    Organizacija
    Predstavitvene strani
 Krvodajalstvo
 Publikacije
 Izobraževanje
 Razstave
 Pišite nam
 Dogodki
 Slovenija donor

Predstavitev

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO (ZTM)
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 543 81 00

Direktor ZTM: doc. dr. Matjaž JERAS, mag. farm.
v. d. strokovne direktorice: prim. Marjeta POTOČNIK, dr. med., spec. trans. med.

Začetki delovanja Zavoda RS za transfuzijko medicino ter z njim transfuziologije in krvodajalstva segajo v obdobje po koncu druge svetovne vojne, ko je bil v Ljubljani pri Centralni vojni bolnici ustanovljen transfuzijski oddelek, ki je 4. junija 1945 odvzel in konzerviral prvih 19 steklenic krvi. Ta pomemben mejnik na področju transfuzijske službe oz. krvodajalstva praznujemo kot Dan krvodajalstva. Takoj v začetnem obdobju potrebe zdravstva po krvi niso bile velike, tako da se je z zagotavljanjem zadostnega števila krvodajalcev ukvarjala transfuzijska služba. Leto za tem je Oddelek za transfuzijo krvi prevzelo Ministrstvo za ljudsko zdravstvo LRS in ga poimenovalo v Zavod za transfuzijo krvi Medicinske fakultete v Ljubljani. Z razvojem zdravstva so se povečevale potrebe po večji količini krvi, kar je imelo za posledico ustanavljanje transfuzijskih postaj pri bolnišnicah. Pomemben mejnik je leto 1953, ko organizacijo krvodajalstva prevzame Rdeči križ Slovenije ter vzpostavi prostovoljno, brezplačno in anonimno krvodajalstvo. Leta 1955 Zavod postane samostojen in to je ostal vse do danes, le da je zaradi razširitve svoje dejavnosti spremenil ime v Zavod RS za transfuzijsko medicino. Na Zavodu je danes 257 zaposlenih.

Osnovna naloga transfuzijske službe in torej tudi Zavoda je oskrba bolnikov z varno krvjo in krvnimi pripravki, kamor so vključene dejavnosti zbiranja, predelave, testiranja in hranjenja krvi. Zavod je javna zdravstvena služba, ki zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje oddelke za transfuzijo krvi pri bolnišnicah v nacionalno transfuzijsko mrežo. Tesno sodeluje z Rdečim križem Slovenije pri organiziranju in izvajanju krvodajalskih akcij. Glede na področje dela je izoblikovana organizacijska struktura Zavoda.

Osnovna področja dejavnosti Zavoda RS za transfuzijsko medicino so preskrba s krvjo in diagnostične ter terapevtske storitve za bolnike.

Področje preskrbe s krvjo zagotavlja varno, ustrezno in zadostno količino krvi in krvnih pripravkov. Zajema dela na področju krvodajalstva, izbora krvodajalcev, zbiranja krvi, predelave, hranjenja in testiranja krvi ter oskrbe bolnišnic s krvnimi komponentami.

V okviru diagnostičnih storitev opravljamo imunohematološke preiskave krvi prejemnikov krvi in druge preiskave potrebne za transfuzijo skladne krvi in krvnih komponent. Zagotavljamo tudi laboratorijske preiskave, ki so nujno potrebne za izvajanje nacionalnih programov transplantacije organov in tkiv.

Prav tako izvajamo terapevtske storitve kot so avtotransfuzije in hemafereze.

Poleg navedenega na Zavodu opravljamo še ostale strokovne dejavnosti kot so izdelava in razvoj diagnostičnih reagentov ter oskrbo in promet z zdravili.

Poleg osnovnih in ostalih strokovnih dejavnosti povezanih s krvjo na Zavodu izvajamo razvojno-raziskovalno dejavnost, dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje kadrov ter vzgojno-izobraževalno dejavnost na področju krvodajalstva in splošne javnosti.


©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03