Zavod RS za transfuzijsko medicino

nadrejena stran Predstavitev
 Zgodovina
 Poslanstvo
 Dejavnosti
 Organizacija
 Predstavitvene strani

Zgodovina transfuzijske dejavnosti v Sloveniji

1 9 4 5 - ustanovitev transfuzijskega oddelka pri Centralni vojni bolnici v Ljubljani
  - 4.6.1945 konzervirane prve steklenice krvi
1 9 4 6 - 15.1.1946 oddelek prevzame Medicinska fakulteta v Ljubljani
  - transfuzijski oddelek preide v sklop kliničnih bolnic
1 9 4 7 - začetek ustanavljanja postaj za transfuzijo krvi pri večjih bolnišnicah v Sloveniji
  - konzerviranje krvi, začetek izdelave ABO in Rh - serumov in konzervansov
1 9 4 8 - ustanovljen transfuzijski oddelek v Splošni bolnišnici Maribor
1 9 4 9 - ustanovitev postaje za transfuzijo krvi v Javni bolnišnici Celje
1 9 5 3 - uvedba brezplačnega, prostovoljnega in anonimnega krvodajalstva
  - povezava z RK Slovenije za organiziranje krvodajalskih akcij
  - ustanovitev mobilne transfuzijske ekipe in prvi odvzemi krvi v zasavskih revirjih
  - izdelali anti-D serum in AHG serum za določanje krvnih skupin in Coombsovega testa
1 9 5 4 - ustanovljen kabinet za transfuzijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
1 9 5 5 - 25.12.1955 Izvršni svet Skupščine LRS ustanovi samostojni Zavod LR Slovenije za transfuzijo krvi (sklep o ustanovitvi št. 1293/2-55, Uradni list LRS 53/55)
1 9 5 6 - ustanovitev postaj za transfuziologijo v splošnih bolnišnicah Ptuj, Murska Sobota in Trbovlje
1 9 5 7 - začetek dela prenatalnega laboratorija za odkrivanje Rh-negativnih senzibiliziranih nosečih žena
1 9 5 8 - 25.10.1958 preselitev Zavoda LR Slovenije za transfuzijo krvi v novo stavbo na Šlajmerjevi 6 v Ljubljani
1 9 6 0 - začetek izdelave antihemofilne plazme
  - začetek proizvodnje plastičnih transfuzijskih sistemov za enkratno uporabo
1 9 6 1 - ustanovitev transfuzijske postaje v Splošni bolnišnici Izola
1 9 6 3 - sušenje humane plazme, materinega mleka in kože
  - navzkrižni preizkus postane rutinski postopek pred transfuzijo
1 9 6 5 - pričetek izdelave frakcije 1 po Cohnu
  - pričetek zbiranja plazme z anti-D protitelesi za predelavo v gamaglobulin
1 9 6 7 - izdelan prvi krioprecipitat, koncentrirani pripravek za zdravljenje hemofilikov
  - ustanovitev Centra za hemofilijo v sodelovanju s Pediatrično in Hematološko kliniko
  - 1.3.1967 izdelane prve doze IgG anti-D za preprečitev senzibilizacije Rh negativnih žena po porodu
1 9 6 9 - izvedena prva plazmafereza - ročna
  - v dogovoru s kliničnimi bolnišnicami uvede Imunološki laboratorij tipizacijo HLA za potrebe sorodniške transplantacije ledvic
1 9 7 0 - pričetek zaščite vseh Rh-negativnih žena po porodu
 - priprava liofiliziranega krioprecipitata
 - pričetek testiranja HBs antigena pri vseh krvodajalcih
1 9 7 2 - tipizacija HLA antigenov potencialnih dajalcev ledvic
1 9 7 3 - pričetek zbiranja plazme za anti-hepatitis B gamaglobulin
1 9 7 4 - uvedba avtoanalizatorja kot občutljive metode za ugotavljanje eritrocitnih protiteles
1 9 7 7 - ustanovitev oddelka za transfuziologijo v Splošni bolnišnici dr. F. Derganca v Novi Gorici
1 9 7 9 - predelava krvi, izdelava krvnih komponent iz enojne vrečke
1 9 8 0 - uvedba citofereze s celičnim separatorjem
  - terapevtska plazmafereza - uvedba rutinskega postopka z uporabo celičnega separatorja
  - prehod na komponentno terapijo, rutinska izdelava koncentriranih eritrocitov iz dvojnih vrečk
1 9 8 1 - načrtovanje in izvajanje albuminskega programa
  - zbiranje t.i. “buffy coata” za izdelavo interferona
1 9 8 2 - rekonstrukcija Oddelka za konzervacijo in predelavo krvi in prehod na individualni odvzem
  - uvedba enotne identifikacije odvzema
  - posodobitev tehnike odvzema krvi, uporaba plastičnih vrečk
  - izdelava paketa zamrznjenega krioprecipitata posameznih dajalcev
  - ambulantna oskrba hemofilikov s krioprecipitatom
1 9 8 3 - izdelava humanega imunoglobulina anti-Varicella zoster iz plazme slovenskih dajalcev
  - registriran stabilizator CPD
  - načrtovanje računalniško podprtega informacijskega sistema
1 9 8 5 - Imunološki laboratorij se preimenuje v Center za tipizacijo tkiv
  - začetek transplantacije ledvic umrlih dajalcev
  - uvedba pirogenega testa in vitro - LAL testa za potrebe KC Ljubljana
  - uvedba stabilizatorja CPD za konzerviranje krvi
1 9 8 6 - rutinsko testiranje anti-CMV po naročilu
  - 6.01.1986 začetek testiranja vsake doze darovane krvi na protitelesa virusa HIV
  - prehod na izključno uporabo plastičnih vrečk za kri zaradi širitve komponentne terapije
1 9 8 7 - začetek uvajanja avtomatske obdelave podatkov za krvodajalce
  - avtotransfuzija postane del redne dejavnosti
  - uvedba “avtomatske” plazmafereze in razširitev dejavnosti plazmaferez
  - uvedba imunofluorescentne tehnike za imunohematološke in virološke preiskave
  - priprava prvih monoklonskih protiteles anti-A in anti-B v sodelovanju z Institutom “Jožef Stefan” (raziskovalni projekt)
1 9 8 8 - uvedba mikrometod v laboratoriju za tipiziranje krvodajalcev
1 9 8 9 - začetek proizvodnje infuzijskih raztopin
  - priprava programa presaditve kostnega mozga
1 9 9 0 - prva avtologna presaditev kostnega mozga
  - zbiranje matičnih celic iz periferne krvi za transplantacijo
  - verifikacija Farmacevtskega oddelka za proizvodnjo infuzijskih raztopin in plastičnih sistemov
  - Center za tipizacijo tkiv začne redno opravljati preizkuse tkivne skladnosti v celičnih kulturah
1 9 9 1 - vodenje celokupnega procesa dela z računalnikom, uvedba sistema črtne kode
  - pripravljen projekt samooskrbe in realizirana uporaba izključno koncentriranih, po najsodobnejši tehnologiji pripravljenih koncentratov faktorja VIII in IX za zdravljenje hemofilije
1 9 9 2 - ustanovitev registra nesorodnih darovalcev kostnega mozga SLOVENIJA-DONOR, vključitev v mednarodni register
  - uvedba gelske tehnike za zahtevnejše serološke preiskave
  - ustanovitev oddelka za transfuziologijo v Splošni bolnišnici Jesenice
  - sprejetje Navodil za delo v transfuzijski dejavnosti
  - prehod na organiziranje individualnega krvodajalstva, podprtega z računalniškim programom KAPLJA
1 9 9 3 - uvedba testiranja vseh krvodajalcev na protitelesa proti virusu hepatitisa C
  - uvedba sodobnega prenatalnega testiranja v 28. tednu nosečnosti, za zaščito pred senzibilizacijo
  - uvedba računalniškega programa LAST za laboratorije
1 9 9 4 - začetek proizvodnje monoklonskih reagentov anti-A, anti-B za rutinsko uporabo
  - vključitev strokovnjakov ZTK v delo Sekcije za transfuzijsko dejavnost pri Svetu Evrope
  - sprejetje normativov DPP (Dobre proizvodne prakse) za transfuzijsko dejavnost
  - Center za tipizacijo tkiv začne z gensko tipizacijo HLA
1 9 9 5 - vključitev v CINDI program - spremljanje zdravstvenega stanja krvodajalcev

©  Zavod RS za transfuzijsko medicino
Zadnja sprememba: 4 02 2008 02:37:03